U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

 1. Home
 2. News
 3. National Terrorism Advisory System
 4. Hệ Thống Cố Vấn về Khủng Bố Quốc Gia Bản Tin Ngày 30 tháng Mười Một, 2022

Hệ Thống Cố Vấn về Khủng Bố Quốc Gia Bản Tin Ngày 30 tháng Mười Một, 2022

A blue banner displaying the U.S. Department of Homeland Security seal with the text National Terrorism Advisory System - Bulletin - www.dhs.gov/advisories
A blue banner displaying the U.S. Department of Homeland Security seal with the text National Terrorism Advisory System - Bulletin - www.dhs.gov/advisories

National Terrorism Advisory System Bulletin

Ngày Công bố: Ngày 30 tháng Mười Một, 2022 lúc 2:00 chiều, giờ miền Đông
Xem dưới dạng PDF:  Hệ Thống Cố Vấn về Khủng Bố Quốc Gia Bản Tin Ngày 30 tháng Mười Một, 2022 (pdf, 4 các trang, 352.62 KB)

Tóm Lược về Đe Dọa Khủng Bố tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ vẫn còn trong tình trạng bị đe dọa cao. Những tội phạm đơn độc và các nhóm nhỏ có ý thức hệ và/hoặc bất bình cá nhân tiếp tục đe dọa dai dẳng và chết người đến Nội Địa. Những người trong nước và các tổ chức khủng bố nước ngoài tiếp tục ra mặt rõ ràng trên mạng để thúc đẩy những người ủng hộ tấn công trong Nội Địa. Gần đây, những người đe dọa đã huy động bạo lực, dẫn chứng các yếu tố như phản ứng với sự việc đang xảy ra và hành động theo tư tưởng cực đoan bạo lực. Trong những tháng tới, những người đe dọa có thể nêu lên vài sự kiện sắp xảy ra để biện minh hoặc thực hiện hành vi bạo lực, bao gồm các chứng nhận về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tụ họp mùa lễ và các buổi họp mặt lớn, đánh dấu hai năm kể từ khi Trụ Sở Quốc Hội Hoa Kỳ bị đột nhập vào ngày 6 tháng Giêng, 2021 cùng các diễn biến chính trị xã hội khả dĩ liên quan đến ý tưởng cực đoan hoặc thù hận cá nhân. Các mục tiêu bạo lực khả dĩ bao gồm buổi tụ họp công cộng, các cơ sở dựa trên tôn giáo, cộng đồng LGBTQI+, trường học, các nhóm thiểu số về chủng tộc và tôn giáo, các cơ sở và nhân viên chính phủ, cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, giới truyền thông và những người chống đối ý tưởng.

Thời hạn

Công bố:   Ngày 30 tháng Mười Một, 2022 lúc 2:00 chiều, giờ miền Đông
Hết hạn:   Ngày 24 tháng Năm, 2023 lúc 2:00 giờ chiều, giờ miền Đông

Thông Tin Thêm

 • Một số cuộc tấn công, âm mưu và đe dọa bạo lực gần đây cho thấy Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nằm trong tình trạng bị đe dọa phức tạp và năng động.
 • Một số phần tử cực đoan bạo lực trong nước từng tấn công, đã cho biết về các cuộc tấn công trước đó và người tấn công là nguồn cảm hứng. Sau vụ bắn súng vào cuối tháng Mười Một tại quán bar LGBTQI+ ở Colorado Springs, Colorado—hiện đang còn trong vòng điều tra—chúng tôi đã thấy những người nổi tiếng trên các diễn đàn đã đăng nội dung cực đoan bạo lực về chủng tộc hoặc sắc tộc, ca ngợi người tấn công bị cáo buộc. Tương tự như vậy, một số người cực đoan bạo lực gia đình ở Hoa Kỳ cũng ca ngợi vụ bắn súng vào tháng Mười, 2022 tại quán bar LGBTQI+ ở Slovakia và khuyến khích thêm bạo lực. Người tấn công ở Slovakia đã đăng một tuyên ngôn trực tuyến tán thành người da trắng thượng đẳng và ngưỡng mộ của hắn đối với những người tấn công trước đó, bao gồm cả một số ở Hoa Kỳ.
 • Các sự kiện gần đây làm nổi bật mối đe dọa lâu dài đến các cộng đồng dựa trên tôn giáo, gồm cả cộng đồng Do Thái. Vào đầu tháng Mười Một, 2022, một người ở New Jersey đã bị bắt vì chia sẻ trực tuyến lời đe dọa tấn công giáo đường Do Thái. Người này tự nhận là họ viết tài liệu này, trong đó anh tuyên bố Nhà Nước Hồi Giáo Iraq và ash-Sham (ISIS) đã thúc đẩy lòng căm thù của anh ta vào người Do Thái.
 • Trong khi bạo lực về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng Mười Một chỉ lẻ tẻ xảy ra, chúng ta vẫn nên cảnh giác mức căng thẳng cao về chính trị trong nước có thể đóng góp vào bạo lực của cá nhân dựa trên sự bất bình của cá nhân đó. Trong vài tháng qua, chúng ta thấy có người kêu gọi bạo lực nhắm vào các viên chức dân cử, ứng cử viên, và các địa điểm của thùng phiếu.
  • Trong tháng Mười Một, 2022 ở San Francisco, California, có người bị cáo buộc đã đột nhập vào nhà của hội viên Quốc Hội và tấn công người phối ngẫu của họ bằng búa. Người này đã bị bắt do bất bình đảng phái và lời xuyên tạc của các thuyết âm mưu.
  • Một số viên chức dân cử, ứng cử viên và tổ chức chính trị đã nhận thư đe dọa có chất bột nghi ngờ, mặc dù chất đó không nguy hiểm hoặc độc hại nhưng muốn nhằm vào chính trị. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã kết thúc, nhưng việc chứng nhận cho một số cuộc bầu cử sẽ tiếp tục đến hết tháng Mười Hai, 2022 và một số người sử dụng phương tiện xã hội đã dùng bạo lực để tìm cách biện minh rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này gian lận, viện dẫn có khó khăn kỹ thuật tại các trung tâm bỏ phiếu và đình trệ chứng nhận.
 • Nhận thức về chính phủ lạm dụng quyền hạn tiếp tục thúc đẩy những người này thực hiện bạo lực nhắm vào các quan chức chính phủ và nhân viên công quyền. Vào tháng Tám, 2022, có người mặc áo giáp, trang bị với súng cầm tay và súng bắn đinh, đã đột nhập vào Văn Phòng Thực Địa Cincinnati, Ohio của Phòng Điều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation, hay FBI).. Khi cảnh sát đến, người này đã trốn khỏi hiện trường, sau cuộc truy đuổi thì cuối cùng cảnh sát đã nổ súng. Những ngày trước cuộc tấn công này, người này kêu gọi những người khác mua vũ khí để giết nhân viên công quyền liên bang, tuyên bố rằng anh ta đang tranh đấu cho một “cuộc nội chiến.”
 • Một số người cực đoan bạo lực trong nước đã bày tỏ sự bất bình do lầm tưởng rằng chính phủ vượt quá thẩm quyền theo Hiến pháp hoặc không thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong lịch sử, các vấn đề liên quan đến nhập cư và phá thai đã được những kẻ tấn công trước đó dùng làm nguồn cảm hứng cho bạo lực. Những thay đổi khả dĩ trong chính sách thực thi an ninh biên giới, gia tăng số người không là công dân muốn xâm nhập vào Hoa Kỳ, hoặc những diễn biến khác liên quan đến nhập cư có thể gia tăng lời kêu gọi bạo lực này.

Chúng Ta Phải Đối Phó Ra Sao

DHS kết hợp với các đối tác ở tất cả các cấp trong chính quyền, khu vực tư nhân, và các cộng đồng địa phương để giữ an toàn cho người Mỹ, bao gồm thông qua các ví dụ sau đây về những nguồn lực và hỗ trợ của chúng tôi:

Nguồn Lực Giữ An Toàn

Cập Nhật Thông Tin và Chuẩn Bị

Sáng Kiến Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ (SAR) Toàn Quốc (NSI) (Nationwide Suspicious Activity Reporting (SAR) Initiative (NSI)) là nỗ lực hợp tác của DHS, FBI và các đối tác thực thi pháp luật để biết được và báo cáo các mối đe dọa khủng bố và hoạt động tội phạm có liên quan khác.

Báo Cáo Mối Đe Dọa Khả Dĩ

Was this page helpful?
This page was not helpful because the content