U.S. flag

An official website of the United States government

Government Website

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Safely connect using HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

 1. Home
 2. News
 3. Press Releases
 4. דף מידע הגנה על יחידים מפני אפליה המבוססת על מוצא משותף בפועל או נתפס או מאפיינים אתניים

דף מידע הגנה על יחידים מפני אפליה המבוססת על מוצא משותף בפועל או נתפס או מאפיינים אתניים

המשרד לזכויות וחרויות האזרח במחלקת הגנת המולדת של ארה"ב (DHS CRCL) יחד עם המחלקה לשוויון זכויות בסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום (FEMA OER) אוכפים את סעיף 6 של חוק זכויות האזרח משנת 1964 ואת יישום התקנות שלו. סעיף 6 אוסר על אלו המקבלים סיוע כספי פדרלי להפלות יחידים על בסיס גזע, צבע, או מוצא לאומי בפעילויות ותוכניות שממומנות בכספי קרנות פדרליות. דף מידע זה מתאר דרכים שסעיף 6 מכסה יחידים שמזדהים או נתפסים כבודהיסטים, נוצרים, הינדים, יהודים, מוסלמים, סיקים, או חלק מכל קבוצה דתית אחרת1

הגנה מפני אפליה לפי סעיף 6:

 1. ההגנה בסעיף 6 מאפליה על בסיס גזע, צבע, או מוצא לאומי מוצעת ליחידים החווים אפליה, לרבות הטרדה בהתבסס על (א) מוצא משותף או מאפיינים אתניים; או (ב) אזרחות או מגורים בארץ שיש לה דת או זהות דתית דומיננטית, בין אם אלו אמיתיים או נתפסים ככאלה.
 2. סעיף 6 אוסר אפליה בהתבסס על גזע, צבע, או מוצא לאומי נגד יחידים מכל דת, כולל אלו שהם בודהיסטים, נוצרים, הינדים, יהודים, מוסלמים, סיקים, או אחרים השייכים לכל אמונה דתית כלשהי. כמה דוגמאות לאפליה כזו עשויות להיות קשורות או מבוססות על:
  • סטריאוטיפים או גינויי גנאי הנוגעים לגזע, אתניות או מוצא
  • הופעה חיצונית, כולל צבע עור, מאפינים גופניים, או לבוש אופייני המשקפים מסורות דתיות ואתניות;
  • דיבור בשפה שאינה אנגלית או עם מבטא ייחודי או ביטויים מילוליים; או
  • שם שמשויך בדרך כלל למוצא משותף או רקע אתני מסויימים.
 3. מאחר וסעיף 6 אינו מגן על יחידים מאפליה דתית, המחלקה להגנת המולדת תנקוט באמצעים הבאים כאשר תקבל תלונות המבוססות אך ורק על אפליה דתית בתכניות ופעילויות שנעזרות בכספים פדרליים:2
  • המחלקה לזכויות וחרויות האזרח במשרד להגנת המולדת של ארה"ב (DHS CRCL) יחד עם המחלקה לשוויון זכויות בסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום (FEMA OER) יבחנו את התלונה כדי להחליט אם סמכויות חוק אחרות הקשורות ל-DHS מעורבות;3
  • אם לא, DHS יתאם עם משרד המשפטים (DOJ) לגבי האם יש למשרד המשפטים או לסוכנות פדרלית אחרת את סמכות השיפוט.

דוגמאות לתקריות שעלולות, בהתאם לעובדות ולנסיבות אינדיבידואליות, להעלות חששות לסעיף 6 כוללות:

 • סטודנט יהודי משתתף בשיעור מבוא להכנה לאזרחות במוסד קהילתי הממומן על ידי שירות האזרחות וההגירה של ארה"ב (USCIS). המורה מעיר על שמו של התלמיד ומביע אמירה מזלזלת לגבי העם היהודי, ואומר לסטודנט שאולי ירגיש יותר נוח בכיתה שיש בה יותר מהגרים ישראליים.
 • לאחר שהוריקן פגע בביתם, משפחה סיקית פונה למקלט חירום שמנוהל על ידי ארגון שלא למטרות רווח שמקבל כספים מ-FEMA. זמן קצר לאחר שהם מגיעים למקלט, הצוות מבקש מהמשפחה לעזוב ואומר להם שאנשים שמעו את המבטא שלהם ומרגישים לא בנוח בנוכחותם. המשפחה הסיקית שומעת שבגלל הופעתם, כולל בגדיהם, ובגלל שהם מתקשרים בשפה שאינה אנגלית הם "נראים מאיימים" ואפשר שהם מהווים סיכון בטחוני.
 • סטודנטית זרה, חברה בקבוצת דיון מצליחה באוניברסיטה לובשת כיסוי ראש מסורתי. היא מדווחת לראש קבוצת הדיון שסטודנטים אחרים בקבוצה הטרידו אותה, קראו לה בשמות גנאי, שמו באוגדן שלה פתקים מאיימים, ואמרו לה שעליה לפרוש מהקבוצה, או לא ללבוש את כיסוי הראש משום ש"הוא יהווה הסחת דעת לשופטים"  או "יגרום לה להיראות זרה". חבר הסגל מושך בכתפיו ולא נוקט שום צעדים לטפל בנושא, והסטודנטית מחליטה לפרוש מקבוצת הוויכוח. האוניברסיטה מקבלת מימון מהמחלקה להגנת המולדת עבור תוכניות המחקר שלה במדעים וטכנולוגיה.

מה יכול מישהו לעשות אם הוא/היא מאמינים שחוו אפליה המבוססת על מוצא משותף או מאפיינים אתניים?4

כל מי שמאמין שהופלה לרעה יכול להגיש קובלנה על אפליה למחלקה לזכויות וחרויות האזרח במשרד להגנת המולדת של ארה"ב (DHS CRCL). כדי להגיש קובלנה, בקר באתר https://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. קובלנות המערבות גופים המקבלים תקציב מ-FEMA אפשר גם להגיש למחלקה לשוויון זכויות בסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום (FEMA OER). כדי להגיש קובלנה ל- FEMA OER, בקר באתר https://www.fema.gov/about/offices/equal-rights/civil-rights#Complaints.

מקורות נוספים

אם יש לך שאלות כלשהן או שאתה זקוק לעזרה טכנית ,אנא בקר באתר של DHS CRCL:  https://www.dhs.gov/CRCL.  תוכל ליצור איתנו קשר ב crcl@hq.dhs.gov. תוכל גם להתקשר ל FEMA בכתובת: FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov.

לשירותי שפה, כולל תרגום כתוב או מתורגמנות בעל פה של מסמכים של מחלקת הגנת המולדת הזמינים לציבור, או לבקש מסמכים בפורמט אחר כמו כתב ברייל או דפוס מוגדל, אנא צור קשר עם crcl@hq.dhs.gov.

שימו לב שלמקור זה אין את הכוח והתוקף של חוק. האכיפה של סעיף 6 על ידי המחלקה להגנת המולדת נובעת מתוך סעיף 6 ויישום התקנות שלו.

Image
Blue horizontal line

1בעוד סעיף 6 אינו אוסר על אפליה דתית, מספר רשויות משפטיות אחרות אוסרות על מקבלי סיוע פיננסי פדרלי של DHS להפלות אנשים על בסיס דת. אלו כוללות:

 • חלק 308 לחוק סיוע אסונות וסיוע חירום על שם רוברט ט. סטפורד (Stafford Act) וחלק 309 של אותו חוק האוסר על אפליה המבוססת על גזע, צבע, דת, לאום, מין, גיל, נכות, ידע באנגלית, או מצב כלכלי במאמצי תגובה או התאוששות מאסון. FEMA OER אוכפת הפרות של חוק סטפורד והינה אחראית לקיים ביקורת של תוכניות שמפעילים מקבלי הסיוע על מנת להחליט אם הם ממלאים את דרישות רשויות החוק בכל הקשור לזכויות אזרח.
 • תקנה 6 C.F.R. של DHS. חלק 19 שכותרתו "אי-אפליה בעניינים הנוגעים לארגונים מבוססי אמונה" קובע כי ארגונים המקבלים סיוע כספי מ-DSH עבור תוכניות שרות סוציאלי, במתן שירותים או בפעילויות הסברה הקשורות לשירותים אלו, לא יעדיפו או יפלו לרעה מוטבים של תוכניות או פעילויות אלו על בסיס דת או אמונה דתית, סירוב להחזיק באמונה דתית, או סירוב להשתתף במנהגים דתיים. חלק זה דורש מהמשתתפים לספק הגנות מסוימות למוטבים שלהם. מחלקת הגנת המולדת אוכפת הפרות של תקנה זו ומוסמכת לקבל תלונות ולנהל חקירות.

2 סעיף 705 של חוק הגנת המולדת משנת 2002 (בשינויים), חלק 6 מסמיך את DHS CRCL לחקור תלונות, לרבות סקירת האשמות על אפליה ואפיון מבוססים על דת בתוכניות ובפעילויות של מחלקת הגנת המולדת.

3 ראה הערת סיום 2 לגבי רשויות חוקיות של DHS שעשויות להיות בתוקף לגבי תלונות כאלו.

4 על אף שאלו הן דוגמאות למצבים שיכולים להעלות טענות על הפרה של סעיף 6 על בסיס של גזע, צבע, או מוצא לאומי, כפי שהוזכרו בהערת סיום 2, כל אחד מהמקרים האלו, בהתאם לעובדות ולנסיבות פרטניות, יכול גם להיות הפרה של חוקים אחרים של DHS או של רשויות משפטיות פדרליות אחרות, כולל אך לא מוגבל לחוק סטפורד ולסעיף 6 של תקנות DHS, חלק 19.

 

 

 

 

Last Updated: 11/01/2023
Was this page helpful?
This page was not helpful because the content